NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

21-05-2014

W dniach 07.05-08.05.2014 r. oraz 16.05.2014 r.  odbyło się szkolenie z zakresu technik negocjacji i przywództwa. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ, a jego celem było zapoznanie się uczestników ze strategiami i technikami negocjacyjnymi, a także  z metodami i technikami zarządzania zespołem oraz organizacją.

15-04-2014

W dniu 14.04.2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu "IT w Uczelniach GigaCon". Konferencja miała na celu przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem i budową nowoczesnej infrastruktury informatycznej w sektorze szkolnictwa wyższego. Jednym z prelegentów  był  Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski administrator WSISIZ oraz kierownik projektu "Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania". 

Poniżej zamieszczamy link do prezentacji:

Zastosowanie systemu ePUAP w codziennej pracy uczelni wyższej

08-04-2014

W dniach 31.03-01.04.2014 r. oraz 07.04.2014 r.  odbyło się szkolenie z zakresu marketingu. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ, a jego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie budowania strategii marketingowych, ze zwróceniem uwagi na rolę badań w procesie projektowania działań. Omówione zostały także zagadnienia marketingu w internecie oraz prawa rządzące reklamą.

17-02-2014

W dniach 10.02-12.02.2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ, a jego celem było zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi w szkolnictwie wyższym oraz nabycie umiejętności posługiwania się właściwymi przepisami procedury administracyjnej w zakresie funkcjonowania uczelni wyższej.

20-01-2014

Zakończone zostały prace związane z rozbudową systemu UBI o elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z platformą ePUAP. Usprawni to obieg dokumentów pomiędzy uczelnią a studentami, słuchaczmi i  kandydatami. Teraz możliwe będzie wysyłanie podjętych decyzji studentom jak również składanie przez nich spersonalizowanych podań poprzez system ePUAP.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2