NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

31-10-2013

W dniach 23.10-25.10.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zdobycie przez kadrę kierowniczą pogłębionej wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania organizacją oraz rozwój i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania Uczelnią.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2