NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

22-05-2013

W dniach 20.05-21.05.2013 r. odbyło się wstępne szkolenie z zakresu Systemu zarządzania jakością wg normy PN-ISO 9001:2008. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami metodyki zarządzania jakością oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008 z uwzględnieniem specyfiki szkół wyższych.

25-03-2013

W ostatnich dniach została zakończona I Część I Etapu wdrażania modułów mających na celu dostosowanie własnego systemu informatycznego (UBI) do nowych modułów. Wdrożone zostały moduły do zarządzania kontami użytkowników oraz moduł do wpłat i należności.

28-01-2013

W dniach 23.01-26.01.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele rozwojowe Uczelni. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia był przegląd podstawowych unijnych źródeł finansowania oraz procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne.

27-12-2012

W dniu 20 grudnia 2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Szkolenie skierowane było do zespołu zarządzającego projektem. Posiadanie wiedzy w tym zakresie związane jest z koniecznością uwzględnienia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach POKL. Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

20-12-2012

W ostatnich dniach zakończone zostały ostatnie prace związane z uruchomieniem systemu kontroli dostępu w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Wdrożony system służyć będzie do kontroli obszarów przetwarzania danych osobowych.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2