NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

25-10-2013

Zakończone zostały prace związane z wdrożeniem modułu do zarządzania finansami i majątkiem uczelni. Wdrożony system pozwoli na zautomatyzowanie wewnętrzych procesów i sprawniejsze zarządzanie uczelnią.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2