NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Projekt "Nowoczesne zarządzanie Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania" powstał w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim i jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez kadrę uczelni potrzeby i zadania opisane w Strategii Rozwoju Uczelni.

Władze WIT uznały normę ISO 9001 za właściwy model referencyjny systemów zarządzania jakością, który dobrze sprawdza się w uczelniach. Implementacja wymagań ISO pozwoli usprawnić działania w zakresie zarządzania oraz dostosować je do informatycznego systemu ERP, wdrażając m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Działaniom tym towarzyszyć będzie wdrożenie informatycznego systemu usług BK wg. formuły CRM, co pozwoli na bardziej efektywne „kojarzenie” pracodawców ze studentami.

Strategia WIT  wyznacza jako jeden z celów głównych rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia oraz podnoszenie jego jakości i użyteczności na rynku pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia tego celu poprzez uporządkowanie realizacji procesu dydaktycznego dzięki celowemu wykorzystaniu informatycznych narzędzi zarządczych; zapewnienie mobilności pionowej i poziomej studentów dzięki elastycznemu systemowi kształcenia, usprawnieniu obsługi administracyjnej studentów oraz wsparciu działalności Biura Karier.

 

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2