NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

30-11-2012

W dniach 26-29 listopada bieżącego roku odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania finansami. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Celem szkolenia było zapoznanie słuchaczy z analizą finansową poprzez powiązanie klasycznej metodologii analizy z ujęciem współczesnym.

09-11-2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania finansami. Szkolenie realizowane będzie w ramach Zadania 1 Projektu - Szkolenia dla kadry kierowniczej.

Termin składania ofert:

23.11.2012 r. godz. 12:00

zapytanie ofertowe

26.10.2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wdrożenie modułu do zarządzania finansami i majątkiem uczelni.

Moduł do zarządzania finansami i majątkiem uczelni będzie składał się z następujących części:

Część A - wspomagająca system Controllingu finansowego

Część B - realizująca obieg umów-zleceń

Część C - realizująca windykację

Część D - realizująca wypłatę stypendiów

Cześć E - realizująca ubezpieczenia NFZ studentów

Część F - realizująca wystawianie faktur studentom

Wdrożenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie wewnętrzych procesów i sprawniejsze zarządzanie uczelnią.

Termin składania ofert:

12.11.2012 r. godz. 12:00

zapytanie ofertowe

22-10-2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego. Systemy będą służyć do kontroli obszarów przetwarzania danych osobowych.

Termin składania ofert:

05.11.2012 r. godz. 12:00

zapytanie ofertowe 

28-09-2012

Piersze Elektroniczne Legitymacje Studenckie zostały już odebrane przez studentów WSISiZ. Karty ELS upoważniać będą do ustawowych zniżek studenckich. Pełnić będą także rolę identyfikacji studenta w bibliotece oraz dziekanacie uczelni. Ponadto będą mogły służyć jako karty miejskie ZTM w Warszawie i kilku innych polskich miastach.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2