NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

07-01-2014

Zakończone zostały prace związane z wdrożeniem modułu mającego umożliwić sprawne zarządzanie pracami dyplomowymi. Wdrożony moduł jest zintegrowany z system PLAGIAT, w którym po sprawdzeniu przesłanej pracy, informacja o wyniku jej analizy wysłana będzie zarówno do studenta jak i do jego promotora.

12-12-2013

W dniach 09.12-11.12.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania zmianą. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ, a jego celem było zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania zmianą.

31-10-2013

W dniach 23.10-25.10.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania organizacją. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zdobycie przez kadrę kierowniczą pogłębionej wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania organizacją oraz rozwój i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania Uczelnią.

25-10-2013

Zakończone zostały prace związane z wdrożeniem modułu do zarządzania finansami i majątkiem uczelni. Wdrożony system pozwoli na zautomatyzowanie wewnętrzych procesów i sprawniejsze zarządzanie uczelnią.

02-10-2013

Rozpoczeły się prace związane z wdrażaniem normy PN-EN ISO 9001:2009. Pierwszym etapem będzie rozpoznanie stopnia dostosowania dokumentacji do wymagań normy oraz zakresu niezbędnych prac na poziomie poszczególnych procesów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2