NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

07-01-2014

Zakończone zostały prace związane z wdrożeniem modułu mającego umożliwić sprawne zarządzanie pracami dyplomowymi. Wdrożony moduł jest zintegrowany z system PLAGIAT, w którym po sprawdzeniu przesłanej pracy, informacja o wyniku jej analizy wysłana będzie zarówno do studenta jak i do jego promotora.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2