NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

30-09-2013

W ostatnich dniach zostały zakończone prace związane z wdrażaniem modułów mających na celu dostosowanie własnego systemu informatycznego (UBI) do nowych modułów. III Część I Etapu to moduł przeznaczony do obsługi studiów podyplomowych. Część IV I Etapu to moduł do wersjonowania cech przedmiotów oraz umów.

05-08-2013

Rozpoczęte zostały prace związane z wdrażaniem wybranych wymagań norm PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 27002 w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

02-07-2013

W ostatnich dniach zostały zakończone prace związane z wdrożeniem modułu informatycznego KREM.

21-06-2013

W dniach 17.06-19.06.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania personelem. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zdobycie przez kadrę kierowniczą wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz skutecznego budowania efektywnych zespołów. Częścią szkolenia był trening praktycznych umiejętności w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju w organizacji.

19-06-2013

W ostatnich dniach została zakończona II Część I Etapu wdrażania modułów mających na celu dostosowanie własnego systemu informatycznego (UBI) do nowych modułów. Wdrożony został moduł terminarza przeznaczony do rezerwacji sal wykładowych oraz tworzenia grafiku. Moduł ten posiada funkcję mailingu, która pozwala na wysyłanie wiadomosci do wybranych grup odbiorców (studenci, prowadzacy) i na bieżąco informowania ich o zaistniałych zmianach w grafiku.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2