NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

12-12-2013

W dniach 09.12-11.12.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania zmianą. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ, a jego celem było zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania zmianą.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2