NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10-09-2012

W ramach zadania "Wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni" przeprowadzone  zostało postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w wyniku którego został wyłoniony wykonawca na wdrożenie modułu informatycznego ELS.

05-09-2012

W ramach zadań projektu "Wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni" oraz "Zarządzanie finansami i majątkiem uczelni" przeprowadzone zostały procedury przetargowe, wyłonieni zostali dostawcy, a następnie został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby wdrażanych narzędzi informatycznych takich jak PLAGIAT czy modernizacja systemu UBI.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2