NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10-09-2012

W ramach zadania "Wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni" przeprowadzone  zostało postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w wyniku którego został wyłoniony wykonawca na wdrożenie modułu informatycznego ELS.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2