NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

05-09-2012

W ramach zadań projektu "Wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni" oraz "Zarządzanie finansami i majątkiem uczelni" przeprowadzone zostały procedury przetargowe, wyłonieni zostali dostawcy, a następnie został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby wdrażanych narzędzi informatycznych takich jak PLAGIAT czy modernizacja systemu UBI.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2