NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W ramach zadania "Wdrożenie modelu zarządzania jakością na uczelni" zostaną zakupione i wdrożone następujące narzędzia informatyczne:

  1. Elektroniczna Legitymacja Studencka

  2. PLAGIAT (program do zarządzania pracami dyplomowymi)

  3. KREM (zapewni elektroniczny przepływ informacji miedzy uczelnią a MNiSW)

 

 

 

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2