NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W ramach zadania projektu pt. "Szkolenia dla kadry kierowniczej" zostaną przeprowadzone m.in. następujące szkolenia:

1. Zarządządzanie  organizacją

2. Zarządzanie finansami 

3. Zarządzanie personelem

4. Pozyskiwanie funduszy na cele rozwojowe

5. Techniki negocjacji

6. Zarządzanie zmianą 

7. Strategie marketigowe

8. Podstawy prawa

Celem ww. szkoleń jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej WIT w zakresie zarządzania uczelnią.

 

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2