NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

W związku z wdrożeniem nowych narzędzi informatycznych (ELS, PLAGIAT, KREM) konieczne będzie dostosowanie istniejącego Uczelnianego Banku Informacji (UBI) do nowych modułów oraz przeszkolenie kadry administacyjnej w tym zakresie.

Uczelniany Bank Informacji zostanie ponadto rozbudowany o moduły pozwalające na bieżąco monitorować i okresowo weryfikować wybrane wskaźniki w celu zapewnienia płynności finansowej uczelni.