NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

05-08-2013

Rozpoczęte zostały prace związane z wdrażaniem wybranych wymagań norm PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 27002 w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2