NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

21-06-2013

W dniach 17.06-19.06.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania personelem. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zdobycie przez kadrę kierowniczą wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz skutecznego budowania efektywnych zespołów. Częścią szkolenia był trening praktycznych umiejętności w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju w organizacji.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2