NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

22-05-2013

W dniach 20.05-21.05.2013 r. odbyło się wstępne szkolenie z zakresu Systemu zarządzania jakością wg normy PN-ISO 9001:2008. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami metodyki zarządzania jakością oraz zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008 z uwzględnieniem specyfiki szkół wyższych.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2