NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

25-03-2013

W ostatnich dniach została zakończona I Część I Etapu wdrażania modułów mających na celu dostosowanie własnego systemu informatycznego (UBI) do nowych modułów. Wdrożone zostały moduły do zarządzania kontami użytkowników oraz moduł do wpłat i należności.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2