NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

28-01-2013

W dniach 23.01-26.01.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele rozwojowe Uczelni. Szkolenie skierowane było do kadry kierowniczej WSISiZ. Celem szkolenia był przegląd podstawowych unijnych źródeł finansowania oraz procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2