NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

27-12-2012

W dniu 20 grudnia 2012 r. odbyło się szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Szkolenie skierowane było do zespołu zarządzającego projektem. Posiadanie wiedzy w tym zakresie związane jest z koniecznością uwzględnienia polityki równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach POKL. Kwestia wyrównywania szans jest jedną z naczelnych i niezwykle istotnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2