NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

30-11-2012

W dniach 26-29 listopada bieżącego roku odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania finansami. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Celem szkolenia było zapoznanie słuchaczy z analizą finansową poprzez powiązanie klasycznej metodologii analizy z ujęciem współczesnym.

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2