NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

09-11-2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania finansami. Szkolenie realizowane będzie w ramach Zadania 1 Projektu - Szkolenia dla kadry kierowniczej.

Termin składania ofert:

23.11.2012 r. godz. 12:00

zapytanie ofertowe

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2