NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WSISiZ

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

26.10.2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wdrożenie modułu do zarządzania finansami i majątkiem uczelni.

Moduł do zarządzania finansami i majątkiem uczelni będzie składał się z następujących części:

Część A - wspomagająca system Controllingu finansowego

Część B - realizująca obieg umów-zleceń

Część C - realizująca windykację

Część D - realizująca wypłatę stypendiów

Cześć E - realizująca ubezpieczenia NFZ studentów

Część F - realizująca wystawianie faktur studentom

Wdrożenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie wewnętrzych procesów i sprawniejsze zarządzanie uczelnią.

Termin składania ofert:

12.11.2012 r. godz. 12:00

zapytanie ofertowe

po-kl2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
logo-unia2